Skale psychologiczne przydatne w ocenie pacjentów z chorobami neurologicznymi

Emocje odgrywają ważną rolę w przebiegu większości chorób. Poznanie tych emocji może ułatwić proces leczenia. Celem kwestionariuszy jest uświadomienie lekarzowi jakiego rodzaju emocje Pan/Pani odczuwa.
Proszę nie zwracać uwagi na cyfry lub litery wydrukowane po lewej stronie.
Nie należy długo zastanawiać się nad odpowiedzią, bezpośrednia reakcja będzie w lepszym stopniu odzwierciedleniem emocji odczuwanych przez Pana/Panią.

Skala HADS: W tej skali należy udzielić odpowiedzi na pytanie zaznaczając jedną odpowiedź. Oceniany jest stan w ciągu tygodnia poprzedzającego przed badaniem.

Skala Becka:W tej skali należy wybrać zdanie najlepiej opisujące Twój stan spośród czterech opisów do wyboru. Oceniany okres to ostatnia doba, ostatni tydzień lub ostatni miesiąc. Najczęściej będzie to ostatni miesiąc.

Uwaga: Skale przeznaczone są do wydrukowania. Do ich otworzenia potrzebny jest program umożliwiający otwieranie plików pdf (np Acrobat Reader).