Leki przeciwwskazane w miastenii rzekomoporaźnej

Szeregu leków nie należy stosować w miastenii rzekomoporaźnej, gdyż nasilają niedowład.

Leki antyarytmiczne:

 • Prokainamid
 • Chinidyna (Kinidin durules)
 • Propafenon
 • Meksyletyna

Antybiotyki

Aminoglikozydy

 • Gentamycyna
 • Amikacyna
 • Netylmycyna
 • Tobramycyna
 • Streptomycyna
 • Kanamycyna

Tetracykliny

 • Tetracyklina
 • Doxycylina
 • Limecyklina
 • Minocyklina
 • Oxytetracyklina

Inne

 • Ciprofloksacyna
 • Acrosoxacyna
 • Cinoxacyna
 • Kwas nalidyksynowy
 • Oxtetracyklina
 • Polimyksyna C
 • Kolistyna

Leki przeciwmalaryczne

 • Chlorochina
 • Hydroksychlorochina

Przeciwreumatyczne

 • Penicyllamina

Rozkurczowe

 • Oxybutynina
 • Propantelina

Beta blokery

 • Wszystkie

Leki przeciwpadaczkowe:

 • Fenytoina

Leki psychiatryczne:

 • diazepam (Relanium) i wszystkie inne benzodiazepiny (no Tranxene, Cloranxen, Nitrazepam, Oxazepam, Estazolam)
 • Chloropromazyna
 • Klozapina
 • Flupentyksol
 • Flufenazyna
 • Pimozyd
 • Prochlorperazyna
 • Promazyna
 • Risperidon
 • Sulpiryd
 • Thiorydazyna
 • Trifluorperazyna
 • Zuclopentyksol
 • Lit

Miorelaksanty (zmniejszające napiecie mięśniowe)

 • Tyzanidyna (Sirdalud, Tizanor)
 • Tolperison (Mydocalm, Tolperis )
 • Tetrazepam (Myolastan, Tetraratio, Myopam) – lek został wycofany z obrotu w Polsce

Blokery kanału wapniowego

Preparaty magnezu

Benzodiazepiny

 • diazepam (Relanium) i wszystkie inne benzodiazepiny (no Tranxene, Cloranxen, Nitrazepam, Oxazepam, Estazolam)