Czasopisma

Neurologia Praktyczna

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Antoni Prusiński
Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
20-802 Lublin, ul. Skrajna 12-14
tel. 81/ 446 98 18 wew. 45; faks 81/ 470 93 04
e-mail: neurologia@czelej.com.pl;
http://www.neurologia-praktyczna.pl

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik
Klinika Neurologii CM UJ
ul. Botaniczna 3,
31-503 Kraków
tel. +48 12 424 86 33
faks +48 12 424 86 32
neurologia@termedia.pl
http://www.termedia.pl/neurologia/

Medycyna Praktyczna – Neurologia

Redaktor naczelny: prof. dr hab. med. Anna Członkowska
ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków
tel. +48 12 2934000, faks +48 122934010
e-mail: listy@mp.pl
http://www.mp.pl/neurologia/

Aktualności Neurologiczne

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek
Medical Communications
Poland, 02-918 Warsaw
11, Ojcowska st.
Phone: +48 22 651 97 83
Fax: +48 22 842 53 63
E-mail: redakcja@neurologia.com.pl
http://www.psychiatria.com.pl/gazeta.an/pol/

Neuropsychiatria i Neuropsychologia

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. +48 61 847 50 87
faks +48 61 848 03 92
neuropsychiatria@amp.edu.pl
http://www.termedia.pl/Czasopismo/Neuropsychiatria_i_Neuropsychologia-46

Polski Przegląd Neurologiczny

Redaktor Naczelny: Prof. Ryszard Podemski
Katedra i Klinika Neurologii AM we Wrocławiu
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. +48 71 734 31 00
fax +48 71 734 31 09
adres e-mail: profrpo@neurol.am.wroc.pl
http://www.ppn.viamedica.pl/